Regulamin Otwartych Mistrzostw Służb Mundurowych

 

I. Klasyfikacja.

 1. Klasyfikacja pod nazwą Otwarte Mistrzostwa Służb Mundurowych skierowana jest do osób, które pełnią służbę lub pracują w niżej wymienionych służbach i instytucjach:
  • Lasy Państwowe
  • Inspekcja Transportu Drogowego
  • Policja
  • Służba Celna
  • Służba Więzienna
  • Straż Graniczna
  • Straże Miejskie i Gminne
  • Straż Ochrony Kolei
  • Straż Pożarna
  • Wojsko Polskie
 2. Mistrzostwa Służb Mundurowych są klasyfikacją prowadzoną wśród zawodników biorących udział w PKO Białystok Półmaratonie, którego organizatorem jest Fundacja Białystok Biega.

II. Cele Klasyfikacji.

 1. Integracja środowiska oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Służb Mundurowych.
 2. Wyłonienie najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej oraz najlepszej drużyny w klasyfikacji zespołowej Służb Mundurowych.

III. Termin i miejsce.

Mistrzostwa Służb Mundurowych w półmaratonie odbędą się w ramach PKO Białystok Półmaratonu, który odbędzie się w dniu 13.05.2018 r. w Białymstoku.

IV. Uczestnictwo.

Uczestnikiem klasyfikacji Mistrzostw Służb Mundurowych w Półmaratonie może być osoba, pełniąca służbę lub pracująca w instytucjach wymienionych w pkt I regulaminu, a także, która spełni kryteria uczestnictwa określone przez organizatora biegu oraz spełni wymagania niniejszego regulaminu.

V. Zgłoszenia.

 1. Zgłoszenie uczestnictwa następuje na podstawie rejestracji do biegu głównego na stronie organizatora biegu: www.bialystokpolmaraton.pl
 2. Każdy zawodnik startujący w klasyfikacji Mistrzostw Służb Mundurowych musi być zgłoszony do biegu głównego na dystansie półmaratonu z obowiązkowym podaniem nazwy jednostki organizacyjnej, którą reprezentuje oraz zaznaczenie zakładki „Mistrzostwa Służb Mundurowych”. Zawodnik, który nie spełni obu z podanych warunków, nie będzie brany pod uwagę w tej klasyfikacji.
 3. W klasyfikacji drużynowej, drużyna składa się z minimum 4 osób. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników z danej drużyny, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny w czasie rejestracji do biegu (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).
 4. Każda jednostka lub instytucja może zgłosić więcej niż jedną drużynę pamiętając o tym aby ich nazwy były różne.

VI. Klasyfikacje.

Wprowadza się dwie klasyfikacje Mistrzostw Służb Mundurowych:

– indywidualna kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3,

– drużynowa, miejsca 1-3.

VII. Nagrody.

Zawodnicy i drużyny, które zajęły miejsca 1-3 otrzymają puchary.

VIII. Opłaty.

Uczestnicy mistrzostw nie są zwolnieni z opłat i dokonują ich na zasadach ogólnych ustalonych przez organizatora biegu.

IX. Postanowienia końcowe

Do wszystkich spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ujęte w regulaminie 5. PKO Białystok Półmaratonu.


Podziel się artykułem ze znajomymi!