Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić „Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.

oświadczenie rodzica o udziale dziecka – do pobrania.

 


Podziel się artykułem ze znajomymi!