Dokumenty do pobrania

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody rodzica / opiekuna prawnego na udział w biegu. Bez oświadczenia, pakiet startowy nie będzie wydany.

Proszę pobrać oświadczenie, wydrukować, wypełnić oraz podpisać.

Oświadczenie do pobrania 

 

———————————————————————————————————————————

ODBIÓR PAKIETU PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ

 

Odbiór pakietu startowego przez osobę trzecią jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika.

Dodatkowo należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Biegu. 

 

Formularz upoważnienia do pobrania.


Podziel się artykułem ze znajomymi!