Kibice na medal – Konkurs.

Regulamin konkursu – KIBICE NA MEDAL

 

 1. ORGANIZATOR
  • Organizatorem konkursu jest Fundacja Białystok Biega – organizator 6 PKO Białystok Półmaratonu.
 2. PRZEDMIOT KONKURSU
  • Przygotowanie oryginalnego i pomysłowego punktu kibicowania, w którym do biegu zagrzewać się będzie uczestników 6. PKO Białystok Półmaratonu.
 3. UCZESTNICY
  1. W konkursie mogą wziąć udział zorganizowane grupy (znajomych, przyjaciół itp.) i placówki oświatowe, które do 30.04.2018 zgłoszą chęć wzięcia udziału w konkursie Organizatorowi.
  2. Placówka oświatowa – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.
  3. Grupa zorganizowana – grupa składająca się z  dowolnej liczby osób znajomych, przyjaciół, rodziny, itp.  Grupa musi mieć wyznaczoną osobę reprezentującą, która będzie odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem.  Osoba reprezentująca grupę musi być pełnoletnia.
  4. W każdej grupie zorganizowanej oraz grupie z placówki oświatowej na punkcie kibicowania musi być obecna minimum jedna osoba pełnoletnia.
 4. WARUNKI UDZIAŁU
  1. Wyrażenie chęci uczestniczenia w konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia grupy lub placówki oświatowej do Organizatora na adres pr@bialystokbiega.pl.
  2. Zgłoszenie musi zawierać nazwę grupy bądź placówki oświatowej z podaniem orientacyjnej liczby uczestników.
  3. Zgłoszenie powinno zawierać możliwie dużo informacji na temat planowanego punktu kibicowania w formie przedstawienia pomysłu na swój punkt kibicowania.
  4. Otrzymanie zgody na udział w konkursie od Organizatora i wyznaczenie miejsca kibicowania.
 5. PRZEBIEG KONKURSU
  1. Zajęcie wyznaczonego wspólnie z Organizatorem miejsca na trasie 6. PKO Białystok Półmaratonu w dniu 13 maja 2018.
  2. Kibicowanie uczestnikom 6 PKO Białystok Półmaratonu 13.05.2018. w godz. 10.00-13.30 lub do przebiegnięcia ostatniego zawodnika, w zależności co nastąpi wcześniej. Godziny na poszczególnych punktach kibicowania mogą się różnić, jednak będą trwały nie dłużej niż do godz. 13.30.
  3. Do 16 maja 2018 na adres pr@bialystokbiega.pl należy przesłać minimum jedno zdjęcie obrazujące przebieg kibicowania na punkcie podczas 6. PKO Białystok Półmaratonu.
  4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć w serwisie Facebook, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice/opiekunowie prawni.
 6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
  1. Nadesłane zdjęcia punktów kibicowania zostaną umieszczone na Facebooku na  profilu Fundacja Białystok Biega i wezmą udział w głosowaniu internautów – biegaczy.
  2. Nagrodzone zostaną te punkty kibicowania, których zdjęcia zdobędą największą liczbę głosów, tzw. polubień. Organizator wyłoni 3 punkty kibicowania reprezentowane przez placówki oświatowe oraz 2 punkty kibicowania grup zorganizowanych.
  3. Głosowanie potrwa 4 dni, zostanie przeprowadzone między 17 maja a 21 maja do godz. 16.00.
 7. NAGRODY
  1. Nagrodami w konkursie są bony wartościowe na zakupy w sieci sklepów Decathlon.
  2. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach: placówki oświatowe oraz grupy zorganizowane.
  3. W kategorii placówki oświatowe – przyznane będą bony o wartościach:
   • Miejsce I – 2000 zł
   • Miejsce II – 1000 zł
   • Miejsce III – 500 zł
  4. W kategorii grup indywidualnych: dwie nagrody po 500 zł za zajęcie I i II miejsca.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Ewentualne zmiany będą dostępna na stronie www.bialystokpolmaraton.pl. O ewentualnych zmianach będą również informowani zgłoszeni Uczestnicy.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych wyróżnień w konkursie.
  3. W przypadku takiej samej liczby głosów o nagrodzie zdecyduje Organizator konkursu.

Podziel się artykułem ze znajomymi!