Klasyfikacje dodatkowe

W ramach 6. PKO Białystok Półmaratonu prowadzone będą dodatkowe klasyfikacje:

a/ Najszybszych Białostoczan – wg zameldowania w mieście Białystok, zgodnie z danymi wpisanymi w dowodzie osobistym lub innym dokumencie urzędowym.

b/ Najszybszych Polaków – wg zameldowania, zgodnie z danymi wpisanymi w dowodzie osobistym, paszporcie lub innym dokumencie urzędowym.

c/ Akademickie Mistrzostwa w Półmaratonie – skierowane do studentów, wykładowców oraz pracowników akademickich. W klasyfikacji będą brali udział wyłącznie zawodnicy, którzy zaznaczą opcję „Akademickie Mistrzostwa w Półmaratonie”. 

d/ Otwarte Mistrzostwa Służb Mundurowych w Półmaratonie. Klasyfikacja przeznaczona dla osób, które pełnią służbę lub pracują w służbach mundurowych. Uczestnicy Biegu, którzy chcą brać udział w tej klasyfikacji muszą spełnić dwa warunki:

  • zaznaczyć odpowiednią opcję przy rejestracji do Biegu
  • Wpisać nazwę jednostki w której pracują lub pełnią służbę

Otwartych Mistrzostwach Służb Mundurowych w Półmaratonie prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa.

e/ Przedsiębiorców i ludzi biznesu – klasyfikacja skierowana do właścicieli firm (również jednoosobowych) oraz członków zarządów i rad nadzorczych. Uczestnicy Biegu, którzy chcą brać udział w tej klasyfikacji muszą zaznaczyć odpowiednią opcję przy rejestracji do Biegu. 

f/ Klasyfikacja drużynowa.

W klasyfikacji drużynowej udział mogą wziąć drużyny reprezentujące firmy, instytucje, kluby sportowe, a także biegaczy startujących pod jedną nazwą. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum 1 kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji wpisując w odpowiednie pole nazwę drużyny, niezależnie od nazwy klubu. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników z danej drużyny w tym minimum 1 kobiety, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny na karcie zgłoszenia (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).

————————————————————————————————————————————

W przypadku wyrażenia chęci udziału w dodatkowych klasyfikacjach (Akademickiej, Służb Mundurowych i Przedsiębiorców) konieczne jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w czasie rejestracji do Biegu. Jeżeli przed startem Biegu zawodnik nie wybierze dodatkowej klasyfikacji, oznacza, że nie zamierza brać w niej udziału. Po przekroczeniu linii mety nie ma możliwości dopisywania się do dodatkowych klasyfikacji.


Podziel się artykułem ze znajomymi!