Biegamy w Jasnym Celu

W czasie 7. PKO Białystok Półmaratonu możecie wspierać dwie akcje charytatywne, biegamy dla Stowarzyszenia Jasny Cel oraz zbieramy środki na huśtawkę dla dzieci na wózkach inwalidzkich. O Stowarzyszeniu Jasny Cel przeczytasz poniżej.

O zbiórce na huśtawkę dla dzieci na wózkach inwalidzkich poczytasz TUTAJ

Wspieramy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” z siedzibą w Białymstoku, ul. Bukowskiego 4.

Misją Stowarzyszenia Jasny Cel, które powstało w 2000 roku, jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego oraz ich rodzinom. Wielopłaszczyznowa, interdyscyplinarna forma rehabilitacji tych dzieci realizowana w Stowarzyszeniu, stwarza im możliwości  do osiągnięcia optymalnej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Stowarzyszenie prowadzi od 2006 roku Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym pod opieka którego jest obecnie około 80 podopiecznych,  od 2007 roku Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jasny Cel” do którego uczęszcza 12 wychowanków oraz od 1 września 2012 roku Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową „Jasny Cel” nr 12  do której uczęszcza 27 uczniów.

Wiodącą metodą usprawniania w pracy wszystkich  placówek jest System Nauczania Kierowanego (metoda Petὂ). Metoda ta oferuje długofalowy i zintegrowany program usprawniania zaburzonych funkcji dostosowany do możliwości psychofizycznego rozwoju dziecka oraz bazujący na współczesnej wiedzy neurofizjologicznej, neuropsychologicznej i pedagogicznej. Istotne miejsce  w  tej  metodzie zajmuje również budowanie motywacji do komunikowania się i porozumiewania w sytuacji braku mowy czynnej. W takiej sytuacji ratunkiem jest komunikacja alternatywna i wspomagająca, w skrócie AAC (od Augmentative and Alternative Communication), która w naszych placówkach jest powszechnie stosowana i rozwijana. 

Od stycznia 2017 roku Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne skierowane do osób dorosłych w przedziale wiekowym 18 – 30 lat, z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym.  Każdy uczestnik ma możliwość korzystania z zajęć grupowych, jak również terapeutycznych zajęć indywidualnych z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej, arteterapii, zajęć sportowo – usprawniających, wsparcia psychologicznego.

Aktualnie pod opieką Stowarzyszenia Jasny Cel znajduje się około 120 dzieci z diagnozą mózgowego porażenia dziecięcego lub inną dysfunkcją ruchu.


Jak możesz pomóc? To proste! Proponujemy dwa rozwiązania:
– w czasie zapisów na PKO Białystok Półmaraton możesz zaznaczyć opcję pomocy, a następnie wybrać wartość cegiełki, którą chcesz przekazać na cel Stowarzyszenia.
– nie możecie pobiec w maju, a chcecie pomóc? Możecie wpłacić dowolną, nawet symboliczną kwotę na konto Fundacji Białystok Biega
15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 koniecznie z dopiskiem „Jasny Cel”.
 
100% Waszych wpłat zostanie przekazanych na cel Stowarzyszenia.
 
 

Podziel się artykułem ze znajomymi!