Kibice na medal – regulamin konkursu

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2019 r.
 
 
Regulamin konkursu – KIBICE NA MEDAL

 

 1. ORGANIZATOR
  1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Białystok Biega – organizator 7 PKO Białystok Półmaratonu.
 2. PRZEDMIOT KONKURSU
  1. Przygotowanie oryginalnego i pomysłowego punktu kibicowania, zagrzewającego uczestników 7. PKO Białystok Półmaratonu do biegu.
 3. UCZESTNICY
  1. W konkursie mogą wziąć udział placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, uczelnie), kluby sportowe, organizacje pozarządowe, placówki wychowawcze, jednostki samorządowe, które do 30.04.2019 zgłoszą chęć wzięcia udziału w konkursie Organizatorowi.
  2. W każdej grupie kibicowania na punkcie kibicowania musi być obecna minimum jedna osoba pełnoletnia.
 4. WARUNKI UDZIAŁU
  1. Wyrażenie chęci uczestniczenia w konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia do Organizatora na adres zapisy@bialystokbiega.pl
  2. Zgłoszenie musi zawierać nazwę grupy kibicowania z podaniem jaki podmiot grupa reprezentuje (nazwa placówki, klubu itp) z podaniem orientacyjnej liczby uczestników.
  3. Otrzymanie zgody na udział w konkursie od Organizatora i wspólne wyznaczenie miejsca kibicowania.
 5. PRZEBIEG KONKURSU
  1. Zajęcie miejsca na trasie 7. PKO Białystok Półmaratonu w dniu 5 maja 2019.
  2. Kibicowanie uczestnikom 7 PKO Białystok Półmaratonu 5.05.2018. w godz. 10.00-13.30 lub do przebiegnięcia ostatniego zawodnika, w zależności co nastąpi wcześniej. Godziny na poszczególnych punktach kibicowania mogą się różnić, jednak będą trwały nie dłużej niż do godz. 13.30.
  3. Do 6 maja 2017 na adres zapisy@bialystokbiega.pl należy przesłać minimum jedno zdjęcie obrazujące przebieg kibicowania na punkcie.
  4. Przesyłając zdjęcie, uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć w serwisie Facebook, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice/opiekunowie prawni.
 6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
  1. Nadesłane zdjęcia punktów kibicowania zostaną umieszczone na Facebooku na profilu Fundacja Białystok Biega i wezmą udział w głosowaniu internautów – biegaczy.
  2. Nagrodzone zostaną te punkty kibicowania, których zdjęcia zdobędą największą liczbę głosów, tzw. polubień. Organizator wyłoni 3 punkty kibicowania.
  3. Głosowanie zostanie przeprowadzone między 9 maja a 13 maja do godz. 16.00.
 7. NAGRODY
  1. Nagrodami w konkursie są bony wartościowe na zakupy w sieci sklepów Decathlon.
  2. Przyznane będą bony o wartościach:
   • Miejsce I – 2000 zł
   • Miejsce II – 1000 zł
   • Miejsce III – 500 zł
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Ewentualne zmiany będą dostępna na stronie www.bialystokpolmaraton.pl. O ewentualnych zmianach będą również informowani zgłoszeni Uczestnicy.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych wyróżnień w konkursie.
  3. W przypadku takiej samej liczby głosów o nagrodzie zdecyduje Organizator konkursu.

NASI PARTNERZY