Klasyfikacje dodatkowe

  1. KLASYFIKACJE DODATKOWEW ramach PKO Białystok Półmaratonu prowadzone będą dodatkowe klasyfikacje. Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej dodatkowej klasyfikacji. Wyboru klasyfikacji dokonuje w czasie rejestracji do Biegu. Ewentualna zmiana klasyfikacji możliwa jest do dnia 28.04.2019. Zmiana klasyfikacji po tej dacie, jak również po Biegu, nie będzie możliwa.
  2. W przypadku wyrażenia chęci udziału w dodatkowych klasyfikacjach konieczne jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w czasie rejestracji do Biegu. Jeżeli przed startem Biegu zawodnik nie wybierze dodatkowej klasyfikacji, oznacza, że nie zamierza brać w niej udziału. W Biurze Zawodów, jak również po przekroczeniu linii mety nie ma możliwości dopisywania się do dodatkowych klasyfikacji.
  3. Dodatkowe klasyfikacje do wyboru:
   1. Akademickie Mistrzostwa w Półmaratonieskierowane do studentów, wykładowców oraz pracowników akademickich. W klasyfikacji będą brali udział wyłącznie zawodnicy, którzy wpiszą nazwę uczelni, którą reprezentują (brak nazwy uczelni spowoduje nieklasyfikowanie w Akademickich Mistrzostwach). Organizator dopuszcza wpisanie nazwy uczelni wraz z nazwą klubu (zapis może wyglądać tak: Nazwa Uczelni/Klub lub odwrotnie);
   2. Mistrzostwa Służb Mundurowych w Półmaratonie. Klasyfikacja przeznaczona dla osób, które pełnią służbę lub pracują w służbach mundurowych. Uczestnicy Biegu, którzy chcą brać udział w tej klasyfikacji muszą wpisać nazwę jednostki w której pracują lub pełnią służbę (brak nazwy jednostki spowoduje nieklasyfikowanie w Mistrzostwach Służb Mundurowych). Organizator dopuszcza wpisanie nazwy jednostki wraz z nazwą klubu (zapis może wyglądać tak: Nazwa Jednostki/Klub lub odwrotnie);
   3. Przedsiębiorców i ludzi biznesu – klasyfikacja skierowana do właścicieli firm (również jednoosobowych) oraz członków zarządów i rad nadzorczych;
   4. Architektów i Inżynierów Budownictwa – w klasyfikacji mogą wziąć osoby zrzeszone w izbie samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa. Uczestnicy Biegu, którzy chcą brać udział w tej klasyfikacji muszą wpisać, którą z okręgowych izb architektów lub inżynierów budownictwa reprezentują (brak nazwy okręgowej izby spowoduje nieklasyfikowanie w tej klasyfikacji). Organizator dopuszcza wpisanie okręgowej izby wraz z nazwą klubu (zapis może wyglądać tak: nazwa izby/Klub lub odwrotnie);
   5. Klasyfikacja zawodników na wózkach – zawodnicy z tej klasyfikacji są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim.  Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
  4. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
   1. W klasyfikacji drużynowej udział mogą wziąć drużyny reprezentujące firmy, instytucje, kluby sportowe, służby mundurowe, a także biegaczy startujących pod jedną nazwą.
   2. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum 1 kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
   3. Udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji wpisując w odpowiednie pole nazwę drużyny, niezależnie od nazwy klubu.
   4. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników z danej drużyny w tym minimum 1 kobiety, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny w formularzu zgłoszeniowym (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).
   5. Każdy zawodnik biorący udział w klasyfikacji drużynowej może wziąć udział w wybranej przez siebie klasyfikacji dodatkowej.
  5. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.
  6. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

Podziel się artykułem ze znajomymi!