Klasyfikacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2022 r.
  1. KLASYFIKACJE DODATKOWEW ramach PKO Białystok Półmaratonu prowadzone będą dodatkowe klasyfikacje. Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej dodatkowej klasyfikacji. Wyboru klasyfikacji dokonuje w czasie rejestracji do Biegu. Ewentualna zmiana klasyfikacji możliwa jest do dnia 08.05.2022. Zmiana klasyfikacji po tej dacie, jak również po Biegu, nie będzie możliwa.
  2. W przypadku wyrażenia chęci udziału w dodatkowych klasyfikacjach konieczne jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w czasie rejestracji do Biegu. Jeżeli przed startem Biegu zawodnik nie wybierze dodatkowej klasyfikacji, oznacza, że nie zamierza brać w niej udziału. W Biurze Zawodów, jak również po przekroczeniu linii mety nie ma możliwości dopisywania się do dodatkowych klasyfikacji.
  3. Dodatkowe klasyfikacje do wyboru:
   1. Akademickie Mistrzostwa w Półmaratonieskierowane do studentów, wykładowców oraz pracowników akademickich. 
   2. Mistrzostwa Służb Mundurowych w Półmaratonie. Klasyfikacja przeznaczona dla osób, które pełnią służbę lub pracują w służbach mundurowych. 
   3. Przedsiębiorców i ludzi biznesu – klasyfikacja skierowana do właścicieli firm (również jednoosobowych) oraz członków zarządów i rad nadzorczych;
   4. Klasyfikacja zawodników na wózkach – zawodnicy z tej klasyfikacji są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim.  Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
  4. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

NASI PARTNERZY