Dobroczynność

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2023 r.

PKO Białystok Półmaraton to również ważna część charytatywna. Robimy to razem od pierwszej edycji, od 2013 roku!

W czasie 10. edycji PKO Białystok Półmaratonu, będziemy zbierali fundusze na Stowarzyszenie Jasny Cel.

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” powstało w grudniu 2000 roku. Misją Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego oraz ich rodzinom. Wielopłaszczyznowa, interdyscyplinarna forma rehabilitacji tych dzieci realizowana w Stowarzyszeniu, stwarza im możliwość osiągnięcia optymalnej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej. Pod opieką Stowarzyszenia jest obecnie około 80 podopiecznych.

We wrześniu 2020 r. rozpoczęła działalność Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Jasny Cel” w której uczy się 12 uczniów.

Od stycznia 2017 roku Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne skierowane do osób dorosłych w przedziale wiekowym 18 – 30 lat, z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym.  Każdy uczestnik ma możliwość korzystania z zajęć grupowych, jak również terapeutycznych zajęć indywidualnych z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej, arteterapii, zajęć sportowo – usprawniających, wsparcia psychologicznego.

W grudniu 2022 roku Stowarzyszenie rozpoczęło remont budynku w centrum Białegostoku, w którym docelowo powstanie dzienny dom opieki wraz z opieką wytchnieniową dla osób dorosłych z dysfunkcją narządu ruchu wywołaną uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Jak możesz pomóc? To bardzo proste! Podczas rejestracji do biegu możesz przekazać dowolną kwotę na „Jasny Cel”.

Możesz wpłacić też dowolną, nawet symboliczną kwotę na nasze konto: Fundacja Białystok Biega 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 koniecznie z dopiskiem „Darowizna na Jasny Cel”.

Do dzieła Kochani!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASI PARTNERZY